14.12.14. Latvijas čempionāts modernajā pieccīņa jauniešiem.