Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedru kopsapulce. 28.03.2024. plkst. 16:00

Darba kārtība:
1. Kopsapulces atklāšana un kopsapulces vadītāja apstiprināšana.
2. Ziņojums par kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu.
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
4. Iepriekšējās Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedru kopsapulces protokola apstiprināšana.
5. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana.
6. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas prezidenta Jāņa Liepiņa ziņojums un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2024.gada budžeta projekts, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas budžeta 2023.gada pārskats.
7. Revidenta ziņojums.
8. Debates par ziņojumiem, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2023.gada budžeta pārskatu un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2024.gada budžeta projektu.
9. Ziņojumu, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2023.gada budžeta pārskata un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2024.gada budžeta projekta apstiprināšana (balsošana).
10.Latvijas Modernās pieccīņas federācijas revidenta vēlēšanas.
11.Dažādi.

Mirdz svecītes un lēnām dziest,
Bet krūtīs siltas jūtas briest.
Trīs klusā laimē mūsu sirds,
Šai pasaulē viss kluss un tīrs.
Lai miers sirdīs, mājās un pasaulē!
Piercīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu novēl Latvijas Modernās pieccīņas federācija!
Riga-Christmas-Market-Tour-City-Break

5c65ce09-550e-435e-9789-4bd51155772e 4ffd4713-7c6f-4165-b68c-7f02d5ff4ece e284c9ea-7bfe-4fce-bcd1-8658c70f50ab
Šajā nedēļas nogalē Lietuvā notiekošajās sacensībās piedalījās arī Latvijas jaunie pieccīņnieki.
Lielisks starts Kasparam Jubelim – izcīnīta 2.vieta.