Noteikumi

Modernās pieccīņas grafiskais apraksts.

Ar pilniem sporta veida noteikumiem var iepazīties UIPM mājas lapa. 

PENT-POSTER