Par mums

Latvijas Modernās pieccīņas Federācija  

IMG_2843

Prezidents: Jānis Liepiņš

 

 

 

IMG_2842

Viceprezidents: Kaspars Garkanis

 

 

 

200px-Gaidis_Andrejs_Zeibots

Latvijas Modernās pieccīņas federācijas Goda prezidents un kontradmirālis: Gaidis Andrejs Zeibots

 

 

feldmanis Latvijas Modernās pieccīņas federācijas Goda prezidents, prezidents 1993 – 2001: Andris Feldmanis

 

 

Latvijas Modernās pieccīņas federācijas Goda prezidents (prezidents 1991-1993): Mihails Kočetkovs

Ģenerālsekretāre: Ilze Kaņepa

Valde: Jānis Liepiņš, Kaspars Garkanis, Andris Feldmanis, Andris Kalniņš, Deniss Čerkovskis, Mihails Jefremenko, Andra Novicka. Pilnvaru termiņš ir 2018. – 2022.gads

Uzņēmumu reģistra 12.04.2018 lēmums par izmaiņām izpildinstitūcijas (amatpersonu) sastāvā šeit

LMPF izpildinstitūcijas sastāvs šeit 

Latvijas modernās pieccīņas reģistrācijas apliecība un statūti ir atrodami šeit.

LMPF 2015.gada pārskats šeit

LMPF 2016.gada pārskats šeit 

LMPF 2017.gada pārskats šeit

Modernās pieccīņas pārcelšanas kontrolnormatīvi sportistiem.

Kritēriji un prasības, kādas var izvirzīt personām, kas vēlas būt Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedri. Kritēriji biedriem 

Latvijas  Modernās pieccīņas federācijas RekvīzitiReģ. Nr. 40008023317 Bankas: Valsts kase, Kods TRELLV22, konts: LV67TREL9153150000000; Swedbank, kods HABALV22, konts: LV90HABA0551045180900

Latvijas Modernās pieccīņas federācijā uz 2017.gada 31.decembri bija iestājušies 4 klubi:

1. Nodibinājums „Sporta klubs „Modernā pieccīņa””, reģ.Nr.40008153488
2. Biedrība „Rīgas Jātnieku sporta klubs”, reģ.Nr.40008036932
3. Biedrība „Sporta klubs „Harmonija”” reģ. Nr.40008027696
4. Biedrība “Jūrmalas slidas”, reģ. Nr. 40008146908

Latvijas Olimpiskās komitejas ģeneralās asamblejas rezolūcija, 23.03.2018 šeit

Latvijas Olimpiskās komitejas Ētikas komisijas paziņojums, 22.05.2018 šeit

LMPF biedru kopsapulču un valdes sēžu protokoli:

LMPF valdes sēde 1 protokols 29.01.2018.

LMPF valdes sēde 2 protokols 01.03.2018.

LMPF valdes sēde 3.protokols 13.06.2018

LMPF valdes sēde 4.protokols 06.07.2018

Biedru kopsapulces protokols 16.03.2018.

LMPF valdes sēde 1 protokols 07.02.2017.

LMPF valdes sēde 2 protokols 26.04.2017.

LMPF valdes sēde 3 protokols 18.09.2017.

LMPF valdes sēde 4 protokols 10.10.2017.