Par mums

Latvijas Modernās pieccīņas Federācija  

IMG_2843

Prezidents: Jānis Liepiņš

 

 

 

IMG_2842

Viceprezidents: Kaspars Garkanis

 

 

 

200px-Gaidis_Andrejs_Zeibots

Latvijas Modernās pieccīņas federācijas Goda prezidents un kontradmirālis: Gaidis Andrejs Zeibots

 

 

feldmanis Latvijas Modernās pieccīņas federācijas Goda prezidents, prezidents 1993 – 2001: Andris Feldmanis

 

 

Latvijas Modernās pieccīņas federācijas Goda prezidents (prezidents 1991-1993): Mihails Kočetkovs

Ģenerālsekretāre: Ilze Kaņepa

Valde: Jānis Liepiņš, Kaspars Garkanis, Andris Feldmanis, Andris Kalniņš, Deniss Čerkovskis, Mihails Jefremenko, Andra Novicka. Pilnvaru termiņš ir 2018. – 2022.gads

Uzņēmumu reģistra 12.04.2018 lēmums par izmaiņām izpildinstitūcijas (amatpersonu) sastāvā šeit

LMPF izpildinstitūcijas sastāvs šeit 

Latvijas modernās pieccīņas reģistrācijas apliecība un statūti ir atrodami šeit.

Treneru tarifikācija 2021

VID izzina uz 30.12.2021

LMPF 2018.gada pārskats šeit 

LMPF 2019.gada pārskats šeit

LMPF 2020.gada pārskats šeit

Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedru kopsapulce. 26.03.2021. plkst.17:00   LMPF_biedru_protokols_2021

2021.gada budžets:

1) LOK = 12 000 + 2 878 = 14 878 EUR

2) LSFP Līgums vēl nav parakstīts.

35 500 EUR (algas treneriem, ar nodokļiem) + 8 100 EUR komandējuma nauda.

Modernās pieccīņas pārcelšanas kontrolnormatīvi sportistiem.

Rezultativitātes  kritēriji modernajā  pieccīņā  profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes 2020./2021. mācību gadā.

Latvijas Modernās pieccīņas federācijas sportistu atlases kritēriji LOV sastāviem

Kritēriji un prasības, kādas var izvirzīt personām, kas vēlas būt Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedri. Kritēriji biedriem 

Latvijas  Modernās pieccīņas federācijas RekvīzitiReģ. Nr. 40008023317 Bankas: Valsts kase, Kods TRELLV22, konts: LV67TREL9153150000000; Swedbank, kods HABALV22, konts: LV90HABA0551045180900

Latvijas Modernās pieccīņas federācijā uz 2017.gada 31.decembri bija iestājušies 4 klubi:

1. Nodibinājums „Sporta klubs „Modernā pieccīņa””, reģ.Nr.40008153488
2. Biedrība „Rīgas Jātnieku sporta klubs”, reģ.Nr.40008036932
3. Biedrība „Sporta klubs „Harmonija”” reģ. Nr.40008027696
4. Biedrība “Jūrmalas slidas”, reģ. Nr. 40008146908

Latvijas Olimpiskās komitejas ģeneralās asamblejas rezolūcija, 23.03.2018 šeit

Latvijas Olimpiskās komitejas Ētikas komisijas paziņojums, 22.05.2018 šeit

LMPF biedru kopsapulču un valdes sēžu protokoli:

LMPF valdes sēde 1 protokols 04.02.2021

Biedru kopsapulces protokols 13.03.2020

LMPF valdes sēde 1 protokols 14.01.2020

LMPF valdes sēdes Nr.2 protokols 15.10.2019

Biedru kopsapulces protokols 15.03.2019

LMPF valdes sēdes Nr.1 protokols 14.02.2019

LMPF valdes sēde 1 protokols 29.01.2018.

LMPF valdes sēde 2 protokols 01.03.2018.

LMPF valdes sēde 3.protokols 13.06.2018

LMPF valdes sēde 4.protokols 06.07.2018

Biedru kopsapulces protokols 16.03.2018.