Par mums

Latvijas Modernās pieccīņas Federācija  

IMG_2843

Prezidents: Jānis Liepiņš

 

 

 

andra-novicka-18-52239383Viceprezidente: Andra Novicka

 

 

 

200px-Gaidis_Andrejs_Zeibots

Latvijas Modernās pieccīņas federācijas Goda prezidents un kontradmirālis: Gaidis Andrejs Zeibots

 

 

feldmanis Latvijas Modernās pieccīņas federācijas Goda prezidents, prezidents 1993 – 2001: Andris Feldmanis

 

 

Latvijas Modernās pieccīņas federācijas Goda prezidents (prezidents 1991-1993): Mihails Kočetkovs

Ģenerālsekretāre: Ilze Kaņepa

Valde: Jānis Liepiņš, Andris Kalniņš, Deniss Čerkovskis, Mihails Jefremenko, Andra Novicka. Pilnvaru termiņš ir 2022. – 2026.gads

Uzņēmumu reģistra 30.08.2022. lēmums par izmaiņām izpildinstitūcijas (amatpersonu) sastāvā šeit

LMPF izpildinstitūcijas sastāvs šeit 

Latvijas modernās pieccīņas reģistrācijas apliecība un statūti ir atrodami šeit.

Treneru algu tarifikācija 2022

VID izzina uz 30.12.2021

LMPF 2018.gada pārskats šeit 

LMPF 2019.gada pārskats šeit

LMPF 2020.gada pārskats šeit

LMPF 2021.gada pārskats šeit

LMPF 2022.gada pārskats Bilance 2022

2023. gada finansēšanas plāns  

Modernās pieccīņas pārcelšanas kontrolnormatīvi sportistiem.

Rezultativitātes  kritēriji modernajā  pieccīņā  profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes 2020./2021. mācību gadā.

LOV Kritēriji Vasaras-sporta-veidos 2023 LOK

Kritēriji un prasības, kādas var izvirzīt personām, kas vēlas būt Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedri. Kritēriji biedriem 

Latvijas  Modernās pieccīņas federācijas RekvīzitiReģ. Nr. 40008023317 Bankas: Valsts kase, Kods TRELLV22, konts: LV67TREL9153150000000; Swedbank, kods HABALV22, konts: LV90HABA0551045180900

Latvijas Modernās pieccīņas federācijā uz 2023.gada 1.jūliju  ir iestājušies 5 klubi:

1. Nodibinājums „Sporta klubs „Modernā pieccīņa””, reģ.Nr.40008153488
2. Biedrība „Rīgas Jātnieku sporta klubs”, reģ.Nr.40008036932
3. Biedrība „Sporta klubs „Harmonija” reģ. Nr.40008027696
4. Biedrība “Jūrmalas slidas”, reģ. Nr. 40008146908
5. Biedrība “Modernās pieccīņas sporta klubs” reģ. Nr. 40008176635

rtu09355159

Latvijas Olimpiskās komitejas ģeneralās asamblejas rezolūcija, 23.03.2018 šeit

Latvijas Olimpiskās komitejas Ētikas komisijas paziņojums, 22.05.2018 šeit

LMPF biedru kopsapulču un valdes sēžu protokoli:

LMPF valdes sēde 6.protokols 08.06.2023. IZRAKSTS

LMPF valdes sēde 4.protokols 16.05.2023. IZRAKSTS

Biedru kopsapulces protokols 17.03.2023.

LMPF valdes sēde 3.protokols 03.03.2023. IZRAKSTS

LMPF valdes sēde 2.protokols 17.02.2023. IZRAKSTS

LMPF valdes sēde 7.protokols 20.12.2022

Biedru kopsapulces darba kārtība 10.08.2022

LMPF valdes sēde 3.protokols 20.05.2022

Biedru kopsapulces protokola 30.03.2022. IZRAKSTS

Biedru kopsapulces protokols 30.03.2022. 

LMPF valdes sēde 2 protokols 30.03.2022. IZRAKSTS

LMPF valdes sēde 2 protokols 30.03.2022

LMPF valdes sēde 1 protokols 04.02.2021

Biedru kopsapulces protokols 13.03.2020

LMPF valdes sēde 1 protokols 14.01.2020

LMPF valdes sēdes Nr.2 protokols 15.10.2019

Biedru kopsapulces protokols 15.03.2019

LMPF valdes sēdes Nr.1 protokols 14.02.2019

LMPF valdes sēde 1 protokols 29.01.2018.

LMPF valdes sēde 2 protokols 01.03.2018.

LMPF valdes sēde 3.protokols 13.06.2018

LMPF valdes sēde 4.protokols 06.07.2018

Biedru kopsapulces protokols 16.03.2018.