Par mums

Latvijas Modernās pieccīņas Federācija  

IMG_2843

Prezidents: Jānis Liepiņš

 

 

 

IMG_2842

Viceprezidents: Kaspars Garkanis

 

 

 

Ģenerālsekretāre: Ilze Kaņepa

Valde: Jānis Liepiņš, Kaspars Garkanis, Andris Feldmanis, Andris Kalniņš, Valerijs Cvetkovs, Kaspars Garkanis, Deniss Čerkovskis, Mihails Jefremenko. Pilnvaru termiņš ir 2018. – 2022.gads

LMPF izpildinstitūcijas sastāvs šeit 

Latvijas modernās pieccīņas reģistrācijas apliecība un statūti ir atrodami šeit.

LMPF 2015.gada pārskats šeit

LMPF 2016.gada pārskats šeit 

LMPF 2017.gada pārskats šeit

Modernās pieccīņas pārcelšanas kontrolnormatīvi sportistiem.

Kritēriji un prasības, kādas var izvirzīt personām, kas vēlas būt Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedri. Kritēriji biedriem 

Latvijas  Modernās pieccīņas federācijas RekvīzitiReģ. Nr. 40008023317, Banka: Valsts kase, Kods TRELLV22, Konts : LV67TREL9153150000000

Latvijas Modernās pieccīņas federācijā uz 2017.gada 31.decembri bija iestājušies 4 klubi:

1. Nodibinājums „Sporta klubs „Modernā pieccīņa””, reģ.Nr.40008153488
2. Biedrība „Rīgas Jātnieku sporta klubs”, reģ.Nr.40008036932
3. Biedrība „Sporta klubs „Harmonija”” reģ. Nr.40008027696
4. Biedrība “Jūrmalas slidas”, reģ. Nr. 40008146908

Latvijas Olimpiskās komitejas ģeneralās asamblejas rezolūcija, 23.03.2018 šeit