Par mums

Latvijas Modernās pieccīņas Federācija  

IMG_2843

Prezidents: Jānis Liepiņš

 

 

 

IMG_2842

Viceprezidents: Kaspars Garkanis

 

 

 

Ģenerālsekretārs: Ilze Kaņepa

Valde: Jānis Liepiņš, Andris Feldmanis, Andris Kalniņš, Valerijs Cvetkovs, Kaspars Garkanis, Sandris Šika, Mihails Kočetkovs. Pilnvaru termiņš ir 2014 – 2018 g.

LMPF izpildinstitūcijas sastāvs šeit 

Latvijas modernās pieccīņas reģistrācijas apliecība un statūti ir atrodami šeit.

Oficiāli reģistrēto federācijas biedru saraksts šeit 

LMPF 2016.gada pārskats šeit 

LMPF 2016.gada Budžets šeit 


Modernās pieccīņas pārcelšanas kontrolnormatīvi sportistiem.

Kritēriji un prasības, kādas var izvirzīt personām, kas vēlas būt Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedri. Kritēriji biedriem 

Latvijas  Modernās pieccīņas federācijas RekvīzitiReģ. Nr. 40008023317, Banka : Valsts kase, Kods TRELLV22, Konts : LV67TREL9153150000000

Latvijas Modernās pieccīņas federācijā uz 2015.gada 31.decembri bija iestājušies 3 klubi.