Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedru kopsapulce. 30.03.2022. plkst. 18:00

Darba kārtība

Rīgā, Rimi Olimpiskajā centrā, Grostonas iela 6B, Rīgā, 2.stāvā virs kafejnīcas

 1. Kopsapulces atklāšana un kopsapulces vadītāja apstiprināšana.
 2. Ziņojums par kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu.
 3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
 4. Iepriekšējās Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedru kopsapulces protokola apstiprināšana.
 5. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana.
 6. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas prezidenta Jāņa Liepiņa ziņojums un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2022.gada budžeta projekts, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas budžeta 2021.gada pārskats.
 7. Revidenta ziņojums.
 8. Debates par ziņojumiem, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2021.gada bužeta pārskatu un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2022.gada budžeta projektu.
 9. Ziņojumu, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2021.gada budžeta pārskata un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2022.gada budžeta projekta apstiprināšana (balsošana).
 10. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes vēlēšanas.
 11. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas revidenta vēlēšanas.
 12. Dažādi.

LMPF valdes sēde 25.02.2022.

25.02.2022. plkst.15:00 notiks Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes sēde attālinātā formātā.

Darba kārtībā:

1) Informācija par 2021.finanšu gadu un 2022.gada budžetu. (J.Liepiņš).

2) Treneru algu un darba līgumu apstiprināšana 2022.gadam. (J.Liepiņš).

3) Valdes sastāvs.

4) LMPF kopsapulces sasaukšanas datuma apstiprināšana un revidenta iecelšana 2022.gadam.

5) Dažādi.

LMPF valdes sēde 1 protokols 25.02.2022

Starptautiskās sacensības Lietuvā 2022. gada 14. – 16. janvārī

2022.gada 14. -16. janvārī  Latvijas jaunie pieccīņnieki piedalījās sacensībās Lietuvā, no kurienes atveda arī vairākas medaļas.