BALTIJĀ PIRMĀ SPORTA PĒTNIECĪBAS LABORATORIJAS ATKLĀŠANA KOPĀ AR DENISU ČERKOVSKI

LSPA DARBU SĀK BALTIJĀ PIRMĀ SPORTA PĒTNIECĪBAS LABORATORIJA AR SENSORJŪTĪGU GRĪDU, KAS SINHRONIZĒTA AR VIDEOSITĒMU

29.oktobrī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA) atklāta sporta pētniecības laboratorija, kura sniedz iespēju augstas klases sportistiem pilnveidot savu meistarību un uzlabot sportiskos rezultātus, analizējot – cik laba ir atlēta izmantojamā tehnika, attiecīgajā sporta veidā, un cik efektīvi viņš izmanto savu spēku rezultāta sasniegšanai. Laboratorijas uzdevums ir piemeklēt sportistam piemērotāko kustību izpildes tehniku mērķa sasniegšanai un traumu riska mazināšanai.

Jaunā LSPA Kinezioloģijas pētniecības  laboratorija pašlaik Baltijā ir pirmā laboratorija ar sensorjūtīgu grīdu, kas sinhronizēta ar videosistēmu, un paver iespējas zinātniekiem izmantot modernākas un precīzākas kompleksās pētniecības metodikas augstu sasniegumu sportā.

Laboratorijas darbības virzieni nav saistīti tikai ar augstu sasniegumu sportu, tā ir izmantojama arī veselības aprūpē, lai novērtētu cilvēka stāju, pēdas velvju stāvokli, veiktu gaitas analīzi, kā arī noteiktu cilvēka līdzsvara un ķermeņa svara sadales asimetriju.

Jaunā laboratorija izveidota ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu, un tā kalpos arī augstskolas studentu un pētnieku vajadzībām – paplašinot viņu iespējas zinātniski pētnieciskās darbības veikšanai.

 Lai attīstītos un nodrošinātu kvalitatīvu zinātniski pētniecisko darbību, LSPA plāno vēl nopietnāk attīstīt savu zinātnisko darbību sportā. LSPA rektors, profesors Jānis Žīdens stāsta, ka: „Akadēmijā plānoti vēl dažādi projekti, viens no tiem ir iecerēts jau nākošajā gadā, paplašinot zinātniski pētnieciskās laboratorijas darba iespējas līdz līmenim, kad varēsim veikt sportistiem trīsdimensionālo  kustību analīzi un elpošanas sistēmas fizioloģisko rādītāju izpēti. ”

„Gan ieviestie, gan vēl tikai iecerētie projekti vērsti uz LSPA attīstību,” norāda LSPA rektors. „Mēs esam intelektuāli pietiekami spējīgi, lai  izveidotu savu zinātniski pētniecisko sporta bāzi Latvijā.”  

Uz pētniecības laboratorijas atklāšanu pulcējās ne tikai LSPA akadēmiskais personāls, bet tajā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs, Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers, kā arī četrkārtējs Olimpisko spēļu dalībnieks modernajā pieccīņā un LSPA maģistrantūras students Deniss Čerkovskis, kurš uzskatāmi nodemonstrēja jaunās laboratorijas pētniecības iespējas sporta veidos ar šaušanas elementiem.

LSPA Kinezioloģijas pētniecības laboratoriju vadīs jaunā zinātniece, sporta biomehānikas speciāliste, LSPA zinātņu doktore Anna Zuša.

Informāciju sagatavoja:
LSPA sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja
Ilze Āķe-Vīksne