Daudz sveicienu dzimšanas dienā

pieccina_60Latvijas Modernās pieccīņas Federācijas

 Prezidents: Jānis Liepiņš

Vēl kādu dziesmu spējam
Padziedāt kopā ar vējiem,
Kopā ar lietu un sniegiem,
Par neko lielu, par niekiem,
Reizēm ar smaidu dziedam,
Reizēm caur asarām – ziedam.