Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedru kopsapulce. 13.03.2020. plkst. 16:00

Darba kārtība

 1. Kopsapulces atklāšana un kopsapulces vadītāja apstiprināšana.
 2. Ziņojums par kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu.
 3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
 4. Iepriekšējās Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedru kopsapulces protokola apstiprināšana.
 5. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana.
 6. Apsveikumi un viesu uzrunas.
 7. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas prezidenta Jāņa Liepiņa ziņojums un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2020.gada budžeta projekts, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2019.gada pārskats.
 8. Revidenta ziņojums.
 9. Debates par ziņojumiem, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2019.gada pārskatu un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2020.gada budžeta projektu.
 10. Ziņojumu, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2019.gada pārskata un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2020.gada budžeta projekta apstiprināšana (balsošana).
 11. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas revidenta vēlēšanas.
 12. Dažādi.

12.1.      Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes sastāvs.

Norises vieta: Grostonas ielā 6b, Rīgā