Līdzjūtība. Jūtam līdzi lielajās bēdās

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam kopā ar Līgas Baltiņas ģimeni, piederīgajiem, draugiem un kolēģiem, viņu mūžībā pavadot.

Latvijas Modernās pieccīņas federācijas tiesnesi un Jāšanas sportā fiziskas sagatavotības treneri.

LMPF