LMPF Sporta speciālistu sertifikācija.

Saskaņā ar Sporta likuma 20.panta trešo daļu sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”. 

Ar visu LMPF speciālistu un treneru atbilstošas kvalifikācijas līmeņi jūs varāt iepazīties Latvijas Sporta federāciju padomes mājaslapā. 

Latvijas modernās pieccīņas federācija (LPMF) no savas puses var apliecināt Profesionālajai kvalifikācijai atbilstošās iemaņas un prasmes un citas prasības visiem LMPF reģistrētiem treneriem